Welke zijn zware stralingsbronnen die altijd prioritair aangepakt moeten worden?

Hier zijn enkele voorbeelden van zware stralingsbronnen die altijd prioritair vermeden of met de Penta Power Tags ontstoord dienen te worden:

Afhankelijk van je specifieke leefsituatie kunnen er nog andere zware stralingsbronnen zijn die prioriteit verdienen. Bijvoorbeeld, als je binnen een afstand van 300 meter woont van zendmasten, hoogspanningslijnen, radars of binnen 50 meter van een transformatorhuisje, dan is het ook essentieel om deze bronnen met de Home Tags en Quatro Tags te transformeren en aan te pakken.

Straling van radars
Straling van hoogspanningscabines

Het is belangrijk om deze zware stralingsbronnen te identificeren en actie te ondernemen om ze effectief te transformeren met behulp van de juiste Penta Power Tags.

zware stralingsbronnen die prioritair vermeden of met Penta Power geneutraliseerd moeten worden