Home Scan: Bepaling Penta Power Home Tags – aantal en locaties

De Penta Power Home Tags gaan de straling die van buitenaf de woning binnenkomt neutraliseren en transformeren.

Denk hierbij aan de straling van zendmasten, hoogspanningsleidingen, bovenleidingen van trein en tram, hoogspanningscabines, satellieten, radar voor lucht- en scheepvaart etc.

Ook gaan ze je beschermen tegen de straling die je eigen zonnepanelen produceren.

Het aantal en de ideale locatie(s) waar de Home Tag(s) best bevestigd worden is onder andere afhankelijk van:

  • Type woning: huis, appartement, loft…
  • Vorm en grootte van de woning
  • Soort dak
  • De eventuele aanwezigheid van zonnepanelen en hoe deze geplaatst zijn

We helpen je graag met een gepersonaliseerde handleiding met aanduiding van de locatie(s) van de Home Tag(s).

Geef een aantal basisgegevens door en laad een of meerdere foto’s van je woning op en wij doen de rest!

Geef hier je gegevens door.

Handleiding voor plaatsing