Wat is het ideale plan van aanpak om alle adviezen uit de stralingsscan toe te passen?

De adviezen worden bij voorkeur in één keer, maar kunnen ook stapsgewijs uitgevoerd worden. 

Als je beslist om in stappen te werken, raden we aan om dit als volgt te plannen:

  1. Zware stralingsbronnen dienen prioritair aangepakt te worden. 
    zware stralingsbronnen die prioritair vermeden of met Penta Power geneutraliseerd moeten worden
  2. Stralingsbronnen op korte afstand (bv. wifi-antenne), die op het lichaam gedragen worden (bv. smartphone, smartwatch) of die intens gebruikt worden (bv. je laptop als je hier meer dan een uur per dag op werkt).

  3. Alle stralingsinvloeden in alle slaapkamers, omdat slaapkwaliteit cruciaal is voor een goede gezondheid.

  4. De resterende adviezen.
Straling in 4 stappen met Penta Power transformeren