Heeft het zin om straling te meten?

Het meten van straling kan waardevolle informatie bieden over de elektromagnetische componenten van straling, zoals de elektrische en magnetische velden. Echter, het is belangrijk om te begrijpen dat conventionele meetapparatuur niet in staat is om de scalaire component van straling te meten. Dit is juist de component die verantwoordelijk wordt geacht voor de schadelijke effecten van straling.

De Penta Power Tags zijn gebaseerd op de bevindingen van professor Konstantin Meyl met betrekking tot deze scalaire component. De Tags transformeren niet de elektromagnetische componenten (die nodig zijn voor draadloze communicatie), maar juist de schadelijke scalaire component naar een ondersteunende energie.

Dit betekent dat het gebruik van een stralingsmeettoestel voor en na het aanbrengen van de Penta Power Tags vergelijkbare waarden zal opleveren, omdat het meetinstrument geen inzicht heeft in deze specifieke scalaire component en haar transformatie.

Een vergelijking zou kunnen zijn dat het aflezen van de motortemperatuur van je auto geen indicatie geeft van hoe snel je rijdt. Op dezelfde manier geeft conventionele stralingsmeting geen volledig beeld van alle aspecten die relevant zijn voor de gezondheidseffecten.

Het is belangrijk om te onthouden dat het doel van de Penta Power Tags niet is om elektromagnetische straling volledig tegen te houden of te veranderen, maar om ondersteuning te bieden door middel van transformatie naar een positieve energiecomponent. Het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) staat het tegenhouden van elektromagnetische straling ook niet toe.

Daarom is het niet nodig om te vertrouwen op stralingsmeting als de enige maatstaf voor de effectiviteit van de Penta Power Tags. Het belangrijkste is om aandacht te besteden aan de ervaring en verbetering van je gezondheid en welzijn tijdens het gebruik van de Tags.

Stralingsmeter