Uit welke componenten bestaat elektromagnetische straling? Wat is die scalaire component van straling juist? 

Iedere vorm van straling heeft drie componenten: een elektrische, een magnetische en een scalaire component. Jammer genoeg zijn de meeste straling ‘specialisten’ zich van het bestaan van die scalaire component niet bewust, hoewel net deze verantwoordelijk is voor de schadelijke gezondheidseffecten. De werking van onze Penta Power Tags is gebaseerd op de bevindingen van de Duitse Professor Konstantin Meyl m.b.t. de scalaire component van straling. 

De scalaire component van elektromagnetische straling is niet nodig om onze toestellen en technologie te laten werken, maar is wel verantwoordelijk voor de gezondheidsproblemen. Deze scalaire component wordt perfect geleid door onze zenuwen omdat wij scalaire wezens zijn die ook scalair communiceren. 

Professor Meyl heeft aangetoond dat zenuwbanen een ideale fysieke vorm hebben voor het transport van scalaire golven. Door de scalaire golven van draadloze technologie ontstaat er een verkeerde resonantie met onze interne scalaire golven. Dit verklaart onze gevoeligheid voor e-smog en de gezondheidsproblemen die erdoor veroorzaakt worden. 

De scalaire component van straling heeft een aantal specifieke eigenschappen:

  1. Gaan sneller dan het licht want de overdracht van de informatie gebeurt direct

  2. Dragen (schadelijke) informatie die een effect hebben op levende wezens

  3. Worden doorgegeven via een elektromagnetische draaggolf

  4. Kunnen niet worden gemeten met de conventionele apparatuur

  5. Ze gaan dwars door materie en kunnen niet met een kooi van Faraday worden afgeschermd
Scalaire golven mensen