Blijven mijn (draadloze) toestellen evengoed werken als de straling ervan met de aanbevolen Penta Power Tags geneutraliseerd is?

Ja, de Penta Power Tags hebben geen invloed op het elektromagnetische veld van je toestellen en zullen ervoor zorgen dat ze nog steeds goed blijven functioneren. De Tags genereren een positief (scalair) veld dat de schadelijke scalaire component van straling omzet in een positief (harmonisch) veld. Hierdoor worden de negatieve effecten van e-smog geneutraliseerd zonder de werking van je draadloze toestellen te verstoren.

Dit is onder andere aangetoond door Prof. Konstantin Meyl, die heeft bewezen dat juist deze scalaire component verantwoordelijk is voor gezondheidsproblemen. Het is belangrijk op te merken dat onze Tags geen straling tegenhouden, omdat dit zou leiden tot het niet meer functioneren van je draadloze apparaten. Daarnaast is het ook wettelijk verboden om apparaten te hebben die elektromagnetische straling blokkeren of verstoren!

Man met draadloze oortjes in oren