Het effect van Penta Power gemeten met GDV

De GDV-techniek van prof. dr. Konstantin Korotkov wordt ook wel de energetische vingerafdrukmethode genoemd omdat er een scan van de vingertoppen genomen wordt. Een opname met de GDV-camera biedt een zicht op de emotionele, mentale, energetische en fysieke toestand van de persoon.

De testmethode omvatte drie stappen:

   

   1. Er gebeurde een nulmeting die de toestand van de testpersoon aan het begin van de test weergaf.

   1. De testpersoon droeg gedurende 30 minuten een Penta Power Pendant op de linkerheup.

   1. Er werd opnieuw een meting gedaan.

   1. Persoonlijk energieveld

     Penta Power versterking aura energieveld

                     Voor                 Na

  Symmetrie:       74%                  90%

  Oppervlakte:     14.004              18.087

  De testpersoon was een vrouw van middelbare leeftijd die in een zeer sterk belaste technologische omgeving werkte.

  Resultaten na het dragen van de Penta Power Pendant gedurende 30 minuten:

    

    • De openingen in het energieveld zijn volledig gesloten.

       

       • Het energieveld is 16% meer symmetrisch en heeft een 28% grotere oppervlakte.

    Conclusie: Het energieveld van de testpersoon is veel groter, sterker en mooi gesloten. Het energieniveau van de testpersoon is aanzienlijk verhoogd. Hierdoor is de persoon beter beschermd tegen externe invloeden.

    2. Stress op de organen en lichaamssystemen

    De testpersoon was dezelfde vrouw van middelbare leeftijd die in een zeer sterk belaste technologische omgeving werkte.

    Deze test meet de stress op de organen en lichaamssystemen. Het groene gedeelte in het diagram is de norm, geel is minder goed, rood is helemaal niet goed.

    Tijdens de nulmeting (vóór het dragen van de Penta Power Pendant) zit het stressniveau in het gele gedeelte van de curve (op 7,80 op een schaal van 10). Dit wijst op een te hoog stressniveau.

    Na 30 minuten met de Penta Power Pendant daalt de stress op organen en lichaamssystemen met 60% tot binnen de norm (tot in het groene gedeelte van de curve: 3,10 op een schaal van 10).

    Conclusie: Het stressniveau van de organen en systemen is bij de testpersoon met meer dan 60% gedaald na het dragen van de Penta Power Pendant gedurende 30 minuten.

    3. Visualisatie van 50 verschillende parameters

    De testpersoon was een jonge studente die heel vaak met gsm en laptop werkte.

    Onderstaande afbeelding toont de energetische toestand van 50 afzonderlijke organen en systemen: 25 op de linkse grafiek en 25 op de rechtse. De blauwe lijnen geven de ideale curve weer, de rode lijnen geven de meting van de verschillende organen van de testpersoon weer.

    Uit de grafieken blijkt duidelijk dat tijdens de nulmeting de rode lijnen op heel veel punten (organen) significant afwijken van de ideale (blauwe) lijnen. Dit duidt op een ernstige disbalans in de betreffende organen en systemen.

    De onderste twee grafieken tonen de resultaten van de meting na het dragen van de Penta Power Pendant gedurende 30 minuten. Hier zien we dat de rode lijnen veel dichter de blauwe (ideale) lijnen benaderen. Dit duidt erop dat de 50 geteste organen en systemen van de testpersoon veel beter in balans zijn.

    Conclusie: De testpersoon gaat van een totale disbalans naar een nagenoeg volledige balans.

    Energieverlies-meetmethode

    Een onafhankelijke testcentrum heeft een energieverliesmeting uitgevoerd met een synchrometer. Deze meting toonde bij de proefpersoon een heel duidelijke stijging in energie aan na het gebruik van de Penta Power Pendant en de Penta Power Home Tag.

    Download ons gratis e-book

    Wil je zelf aan de slag gaan om straling uit je leven te verbannen? Of wil je meer info over alles wat te maken heeft met het neutraliseren en transformeren van elektromagnetische straling?

    Download hier ons gratis e-Book