Wie was Masaru Emoto?

Dr. Masaru Emoto (1943-2014) deed onderzoek naar het effect van energie op water. Hij stelde water bloot aan verschillende invloeden (positief of negatief, harmonisch of disharmonisch), bevroor het vervolgens en fotografeerde de kristallen die hierdoor gevormd werden. Uit zijn onderzoek bleek dat positieve en harmonische energieën (bv. een wens, gebed, klassieke muziek…) tot harmonische kristallen leiden, terwijl negatieve en disharmonische energieën (bv. een vloek of verwensing, heavy metal…) lelijke, vervormde kristallen opleveren.

Zijn boeken zijn in meer dan 45 talen vertaald.

Zijn labo heeft ook de werking van de Penta Power Tags onderzocht en op basis van de zeer overtuigende resultaten Penta Power het unieke Emoto Label toegekend.