Ik heb de Penta Power Jewel Pendant al. Bieden de Penta Power Jewel Earrings dan nog een meerwaarde?

Ze werken perfect los van elkaar, zijn complementair en gaan elkaars werking zeer significant (kwadratisch) versterken. Als je ze samen draagt, versmelten de reeds krachtige energetische velden van de Jewel Pendant en de Jewel Earrings samen tot één veld, waarbij hun beide werkingen gecombineerd worden. Dus zowel apart van elkaar als samen hebben ze een uitzonderlijke invloed op je persoonlijke energie. 

Beide samen gaan hart en hoofd (voelen en denken) veel meer in balans brengen en alle chakra’s gaan veel harmonieuzer samenwerken.