Wat zijn de belangrijkste Tips om je te beschermen tegen de nadelige effecten van straling?

Blootstelling aan verschillende vormen van elektromagnetische straling verhoogt de kans op gezondheidsschade.

Er zijn grote 4 pijlers om deze te voorkomen:

  1. Tijd. Hoe korter de tijdsduur dat je in de buurt van straling bent, hoe lager de dosis.
  2. Afstand. Hoe verder je van een bron verwijderd bent, hoe kleiner de dosis en het risico. 
  3. Toestellen. Haal stralingsbronnen weg uit je leefomgeving.
  4. Bescherming. Penta Power Tags beschermen mens, dier en leefomgeving tegen alle straling en transformeren die in positieve energie.

Zou je graag meer willen weten over hoe je straling kan vermijden? Download dan nu ons e-Book, boordevol met handige tips en tricks om je te helpen!

download ons gratis e-book met 33 tips om straling te vermijden